GERİ  

Rotaract

Rotaract Nedir ?

ROTARACT NEDİR ? 

Rotaract, üyelerinin şahsi gelişmelerinde kendilerine yardım edecek bilgi ve becerilerini arttırmak, 
toplumlarının fiziksel ve sosyal gereksinimlerine hitap etmek ve dostluk ve hizmet çerçevesinde 
dünyadaki bütün insanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak için 18-30 yaş aralığındaki gençlere 
fırsat veren ve Rotary kulüpleri tarafından desteklenen kulüplerdir. 
Rotaract kulüplerinde toplumsal, uluslararası ve mesleki gelişime yönelik hizmetlerin geliştirilmesi 
bireysel ve takım çalışmaları yoluyla teşvik edilirken gençlerin kişisel ve liderlik konularında 
gelişimleri sağlanır. Rotaract üyeleri başka insanların hayat şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, 
benzer hedef ve idealleri paylaşan kişilerle uzun yıllar sürecek sağlam dostluk bağları kurarak 
kendi hayatlarına da değerli bir katkı yaparlar. Rotaract’ın evrensel sloganı “Hizmet Yoluyla Dostluk” dur. 

ROTARACT'IN AMACI
Rotaract kulüpleri, tüm dünyada barışın ve uluslararası anlayışın gelişmesini hedefleyen evrensel çabanın bir parçasıdır.
Bu çaba, toplum düzeyinde başlar ve sonu yoktur. Rotaract’ların Uluslararası Rotary (U.R.) ve Rotary Vakfı’nın ,
birçok olanağından yararlanabilirler. U.R., Rotaract kulüplerinin gelişimi için yönetimsel destek sağlar.

“Kendinden Önce Hizmet” teması Rotary’yi yıllar boyunca ayakta tutan temel ilkedir. Bir Rotaract kulübünün
 hizmet projeleri de, kendi ülkesindeki ve tüm dünyadaki yaşam standartlarının iyileştirilmesine yöneliktir. 
Bu projeler sağlık, eğitim, çevre ve farkındalık yaratmak gibi günümüzün proje ihtiyacı olan dallarında gerçekleşmektedir.
Her Rotaract kulübünün yılda en az iki büyük hizmet projesi gerçekleştirmesi istenir. Bu projelerden biri toplum 
hizmetleri alanında, diğeri ise uluslararası anlayışın gelişmesine yönelik olmalıdır ve kulüp üyelerinin tamamı ya da 
büyük bir çoğunluğu bu projelere katılmalıdır. Rotaract kulüplerinin gerçekleştireceği etkinliklerin kapsamı standart 
Rotaract Kulübü Ana Tüzüğü’nde belirtilmiştir. 

 

ROTARACT'A GIRIŞ
Rotaract olabilmek için aşağıda sıralanan maddelere uygunluk aranmaktadır.

•18 – 30 yaş arası gençlerin mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek
•Yararlı her türlü uğraşı topluma hizmet fırsatı olarak değerlendirmek ve bunun gereğini kabul etmek
•Ahlaki standartları, liderlik niteliği ve mesleki sorumluluk olarak tanımak, uygulamak ve geliştirmek
•Toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarını, problemlerini ve fırsatlarını daha iyi öğrenmeyi ve anlamayı sağlamak
•Topluma daha iyi hizmet için bireysel ve grup çalışması olanakları sağlamak; insanlığa karşı uluslararası iyi niyet ve anlayışı geliştirmek
•Toplumsal hizmeti yerine getirirken ırk, din, meslek farklılığı gözetmemek, din ve politikayı hizmet ideali olarak savunmamakROTARY NEDİR?

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.